เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลท เครื่องรัดพาเลท ฟิล์มยืดพันพาเลท เครื่องพันฟิล์มพาเลท เครื่องพันฟิล์มยืด Pallet Wrapping มีทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ให้เลือก ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในไลน์ผลิต ใช้สำหรับพันสินค้าทั่วไป สามารถพันฟิล์มยืด (LLDPE) บนตัวสินค้า ใช้ในงานอุตสาหกรรมแพ็คกิ้งต่างๆ เช่น เครื่องแก้ว น้ำดื่ม สินค้าบรรจุกระสอบ สำหรับพันหรือห่อสินค้า เพื่อป้องกันการกระแทก ป้องกันความชื้นทำสะดวกในการขนย้าย หรือขนส่ง

Visitors: 29,930