พันพาเลท

ฟิล์มยืด พันพาเลท stretch film ฟิล์มยืดพันพาเลท ราคาถูก ผลิตมาจากพลาสติกใสชนิด LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)เป็นวัสดุที่ใช้ผสมกับ LDPE

Visitors: 29,931