ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท ราคาถูก stretch film

 


เม็ดพลาสติกที่นิยมนํามาผลิตเป็นฟิล์มยืดก็คือ LDPE, LLDPE, EVA และ PVCซึ่งพลาสติกแต่ละชนิดจะให้คุณสมบัติต่างกัน ฟิล์มยืด หรือ Stretch Cling Film คือ ฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือ ความเหนียวและความสามารถในการยืดตัวสูง โดยฟิล์มชนิดนี้จะสามารถเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ตึงหรือยืดฟิล์มออกเล็กน้อยลักษณะคล้ายมีกาวบางๆอยู่ด้านใน ทําให้สะดวกในการใช้ห่อหรือรัดสินค้า หรืองานรัดพันพาเลทเพื่อการรวมหน่วยสินค้าให้เป็นหน่วยใหญ่ ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกต่อการลําเลียงขนส่งและเก็บรักษาและเนื่องจากฟิล์มประเภทนี้ไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้องในการใช้งานเหมือนฟิล์มหด จึงเป็นประโยชน์อยางยิ่งสําหรับการห่อสินค้าสด เช่น ผักผลไม้

 

Visitors: 29,931